POZEMNÍ STAVBY

  • Zpracuji projektovou dokumentaci  dle příslušných stavebních vyhlášek a norem tak, aby splňovala požadavky stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů.

  • Zajistíme koordinaci s ostatními profesemi (elektro, vytápění apod.)

  • V rámci projektu rodinného domu zajistíme vše od zaměření, protipožárního řešení,  měření radonu, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy až po zpracování dokumentace sjezdu.

Druhy prováděných staveb:​

  • Rodinné domy a garáže

  • Stavby občanské vybavenosti

  • Legalizace stávající staveb včetně potřebné projektové dokumentace

projekční činnost