inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje:

  • Zjištění všech dotčených orgánů k povolovacímu řízení.

  • Existence sítí dotčených správců sítí.

  • Vyjádření všech dotčených orgánů a získání jejich stanovisek.

  • Zastupování stavebníka při komunikaci s úřady.

  • Získání potřebných povolení dle jednotlivých záměrů.
    Například: Územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, dodatečné povolení stavby, demoliční výměr atp. 

  • Tuto službu zajistíme i v případě, že už projekt máte, ale potřebujete jej povolit.